Thursday, October 30, 2008

આપણે આપણી રીતે રહેવું:ખડક થવું હોય તો ખડક: નહીં તો નદી જેમ નિરાંતે વહેવું !
ફૂલની જેમ ખૂલવુંઅને ડાળની ઉપર ઝૂલવુંભમરાનું ગીત કાનમાં આંજીકાંટાનું રૂપ ભૂલવું
મૂંગા થઈને સહેવું અને કહેવું હોય તો પંખીની જેમ કહેવુંખડક થવું હોય તો ખડક: નહીં તો નદી જેમ નિરાંતે વહેવું!
પગલાં ભૂંસી ચાલતા થવુંપંથની ઉપર મ્હાલતા જવુંઆનંદ આનંદ વેરતાં વેરતાંઆનંદને પંપાળતા જવું
લેવું દેવું કાંઈ નહીં: કેવળ હોવું એ જોતા રહેવુંખડક થવું હોય તો ખડક: નહીં તો નદી જેમ નિરાંતે વહેવું !
- સુરેશ દલાલ

No comments: